Jdi na obsah Jdi na menu
 

Specifika flame wars na BC:

***

Oproti jiným diskuzím se myslím flame na BC trochu liší.

***

Když se hádají zastánci Windows se zastánci Linuxu, celkem o nic nejde. (sorry :-))))

***

Když se dohadují účetní o nutnosti vést v DE skladovou evidenci, jde o dost zásadní věc - o peníze.

***

Účastníci diskuze na BC mají většinou co dělat s účetnictvím, daněmi a souvisejícími zákony. Hodně z nás svou prací dost žije. Opravdu věřím tomu, že nám účetním jde o věc a ne o nějaké sebeprosazování, jak je nám předhazováno. Je to moje přesvědčení a věřím tomu i po těch prožitých válkách.

***

****************************************************************

Témata válek na BC:

***

Přehledy pro pojišťovny při ukončení podnikání. Památná první velká válka, kterou jsem zažila.

***

Sklady v DE

***

Interní směrnice v DE

***

Uznatelnost lednice v daňových výdajích v účetní kanceláři.

***

Podnikání ve sdružení na živnostenský list jiného účastníka.

***

****************************************************************

Účastníci neboli identity:

***

Není to myšlené na nikoho konkrétně!

Čisté typy v tom nehledejte, jednotlivý skutečný účastník je spíš kombinace víc charakterů. Sama se myslím nacházím v několika přihrádkách :-)

***

Škůdce 

Závadný účastník, poškozující diskuzi.

Jeho odpovědi mají tyto znaky: 

*** odpovědi jsou nekonkrétní, nejasné, nevyjadřuje se k danému tématu.

*** člověka s odlišným názorem uráží.

*** vlastní názory prosazuje velmí arogantně.

*** kuriozitou jsou odpovědi typu: "Vám neodpovím" :-)))) (To se fakt na BC vyskytuje)

*** na věcný dotaz "Jaký paragraf to nařizuje" odpovídá: "umíte číst?", "už jsem ho  uvedl/a"(pochopitelně neuvedl/a), narážkou na IQ tazatele, případně dlouhým nesmyslným blábolem, kde semele páté přes deváté.

***

Neomylný povýšenec

Odpovídá často odkazem na zákony (přitom jde o jejich výklad, případně je zřejmé, že tazatel není schopen nebo nehodlá trávit několik hodin studiem zákonů, aby dostal odpověď na svůj jednoduchý dotaz), případně sáhodlouhými citacemi.

Nedokáže nebo nechce komunikovat a vlastními slovy vyjádřit svůj názor na výklad zákona.

Rád zpochybňuje autority, publikující v oboru.

Na dotaz: "Chápu to dobře?" Odpovídá: "Ne."  

Na konkrétní dotaz, kde je možné najít ustanovení týkající se konkrétního problému je schopen odpovědět "v zákoně o DPH"

***

Ublížený manžel

Vytahuje stará témata, připomíná staré spory a nedrží se věci. 

Věcné téma převádí do osobních urážek a invektiv. 

Vyjádření jiného názoru bere jako útok na sebe a reaguje nesouvislými výlevy.

Do příspěvku zamotá všechno možné i nemožné, co vůbec nesouvisí s tématem.

***

Provokatér

Nudí se a vyhledává příležitost ke konfliktu. Je mu dobré jakékoliv téma, na věc samotnou kašle a klidně bude tvrdit i to, co si vůbec nemyslí.

***

Štika 

Nezaměňovat s provokatérem, píše sice také příspěvky do pranice, ale chce tím podnítit debatu o zajímavém problému a vyburcovat ostatní k vyjádření.

***

Odborník

Jde mu o věc, ale stačí mu jedno jasné vyjádření názoru a další útoky na sebe a svůj názor ignoruje.  Bojuje vždy fér prostředky. Když se debata zvrhne, nepokračuje. Předpokládá to důvěru ve schopnost rozlišování mlčící většiny a vlastní schopnost být nad věcí.

***

Idealista 

Jde mu o věc, někdy je donucen bojovat těmi samými prostředky, jaké jsou používané proti němu a také se zašpiní.  Zařekne se, že už se s takovým póvlem zaplétat nebude, ale zase to za čas nezvládne a nedokáže ustát, když se do něj někdo naváží. Měl by si vzít příklad z fér bojovníka.

*** 

Naivní neznalec

Náhodný méně chápající kolemjdoucí, který se chce taky zúčastnit a v dobré víře napíše něco úplně mimo.

***

Hajzlík

Do debaty zasáhne bez vlastního názoru za účelem vyřizovat si účty s někým, na koho má pifku z minula. Nejčastěji proto, že byl dotyčným někdy předtím opraven jeho chybný názor.

***

Podlejzák

Podstatu debaty se ani nesnaží pochopit, chce se jen někomu z účastníků zalíbit a tak papouškuje něco, co si vůbec nemyslí a čemu vůbec nerozumí. Ani ho to nezajímá.

*** 

Mystifikátor

Zlomyslně se baví úmyslným matením. Mívá vědomosti na úrovni dost nad ostatními, nebo to tak vypadá.

Příklady: nejdřív nadhodí nějaký předpis a pak se vytasí s jeho neplatností. Používá účelově zvolené citace z nějakého textu, protože spoléhá na to, že si to většina lidí nepřečte.

***

Karatel

Okřikuje účastníky, aby toho nechali. (Nemám na mysli oprávněné zásahy moderátorů). Přitom nerozlišuje, kdo hádku vyvolal a kdo píše k věci, to jsou podle něj nepodstatné detaily. Je to jeho způsob, jak se také zúčastnit války, protože kdyby opravdu nechtěl, nezapojoval by se.

***

Dáma

Takových typů je naštěstí na BC několik. Zasáhne do diskuze podobným uklidňujícím způsobem jako dáma v rozvaděné společnosti, lepší přirovnání pro to nemám :-) Smířlivým, mírumilovným, uklidňujícím dotazem, laskavou poznámkou.

***

Vůdce

Člověk s přirozenou autoritou, který si na nic nehraje. Postřehy vtipné a trefné. Všeobecně uznávaný, přesto na něho občas z bezpečí anonymity štěkne nějaký zatoulaný nešťastný tvor.

***

Mlčící většina

Těžko určit poměr, v jakém se baví, nebo je naopak znechucena.

***

*************************************************************

Moderátoři

***

Dobrý moderátor je pro diskuzi požehnáním a může zabránit tomu, aby se z dobré diskuze nestala žumpa. 

Předpokladem je, že provozovateli záleží víc na úrovni diskuze, než na počtu připojení a z toho plynoucích příjmů.

***

****************************************************************

Jak válkám předcházet a jak se bránit škůdcům.

***

Ignorovat - zřejmě daleko nejlepší metoda.

***

Nedávat jim najevo respekt a úctu. Vůbec to totiž nepomůže. Kdyby to pomohlo a dotyčný změnil své chování, jedná se o omyl a není to opravdový škůdce.

***

Pokud se necháte zatáhnout do debaty, reagujte pouze věcně a tvrdě jděte za podstatou problému. Osobními invektivami se dojímejte asi jako by se jimi dojímal šifonér. Nedejte se zatáhnout do odbočování jinam, to dělá škůdce s oblibou, když už neví kudy kam.

***

Ale když už do toho přesto spadnete: "Když už musíte nadávat a urážet, dělejte to alespoň tak, aby z toho něco měli i ostatní" (graver) (smažu, kdyby vadilo):

http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=246422

****************************************************************

 Ze zkušenosti vím, že války některé z nás dost změní. Tedy alespoň ty z nás, kteří jsou schopni vývoje. Některé k lepšímu, některé k horšímu. Z velmi slušného vzdělaného člověka na úrovni se může stát dobytek. Do sebe zahleděná rejpalka a provokatérka se může naučit přemýšlet o tom, jak své názory vyjádřit taktně a ohleduplně.

***

A na závěr trochu optimismu:

***

Když se hádáme, nejsme stádo.

***

"Méně flamujte, více flámujte"

(to napsal někdo na internetu, ale nemůžu autora najít)

****************************************************************

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

První větší seznámení!!!

(Martin, 20. 10. 2007 10:11)

Přečetl jsem si několik diskuzí a příspěvků na těchto stránkách. Po zkušenostech s BC, kdy jsem potřeboval radu v některých obtížných situacích, dostalo se mi pouze urážek, někteří se dokonce začali zajímat o moji češtinu a vůbec se nevěnovali položené otázce. V té době mne potěšil mail od Jany F., která mi napsala svůj názor, který mne hodně potěšil a dodnes jej má uložen v došlých e-mailech. Ještě jsem jí takhle veřejně nepoděkoval za podporu a věřím, že v takto započatém duchu bude i nadále pokračovat. Přeji jí hodně úspěchů.

Děkuji za milá slova:-)

(Jana F., 29. 11. 2006 18:15)

Tady u toho pojednání mě potěšila ze všeho nejvíc, protože to považuji za svůj nejlepší výtvor tady. Nikde neopsané, původní a skvěle jsem se při tom bavila :-)

to je dobrý

(Anděla, 29. 11. 2006 18:00)

Přečetla jsem celé a gratuluji, je to výstižné, našla jsem se několikrát - někdy .-), taky :-( a jednou jsem vyplázla jazyk :-P